Szkolenia

Temat szkoleniaTerminMiejsceCzasKoszt
Wpływ zaburzeń przetwarzania sensorycznego na naukę czytania i pisania8h180zł
SensiHome – zabawy sensoryczne w domu, czyli jak być rodzicem dziecka z zaburzeniami SI 8h 180zł
Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera – strategie pomocowe w domu i szkole 8h 280zł
Skuteczna diagnoza Integracji Sensorycznej – konstruowanie specjalistycznej diagnozy16h500zł
Elementy Integracji Sensorycznej i metod opartych o ruch w pracy nauczyciela 8h 180zł
Jak diagnozować problemy rozwojowe u dziecka w wieku wczesnodziecięcym oraz jak wspomagać jego rozwój?16h350zł
Zaburzenia przetwarzania słuchowego u dzieci8h180zł
Pomoc dziecku dyspraktycznemu 8h 180zł
Zaburzenia zachowania u dzieci i sposoby radzenia sobie z nimi8h280zł
Zaburzenia samoregulacji u dzieci w wieku żłobkowym 8h180zł
Terapia ręki16h500zł
Plastyka sensoryczna16h500zł

Regulamin kursów – warunki zapisów

 1. Zapisy na konkretne szkolenie rozpoczynają się z chwilą ogłoszenia jego terminu na stronie internetowej Sensoria Terapia.
 2. Na szkolenie zakwalifikują się osoby, które najpóźniej na tydzień przed terminem szkolenia:
  • zgłoszą chęć uczestnictwa wypełniając formularz zgłoszeniowy zamieszczony przy opisie szkolenia i wyślą go na adres mailowy: sensoriaolsztyn@gmail.com lub pocztą tradycyjną
  wniosą opłatę za szkolenie na konto : BGŻ BNP PARIBAS
  Sensoria Terapia Anna Parakiewicz
  NRB: 92 1600 1462 1816 9464 9000 0001
  IBAN: PL92 1600 1462 1816 9464 9000 0001

  dopiskiem zawierającym: tytuł i datę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika szkolenia.
  • przyślą (pocztą e-mailową lub pocztą tradycyjną) potwierdzenie wpłaty koniecznie z dopiskiem zawierającym: imię i nazwisko, tytuł i datę szkolenia.
 3. Planowane szkolenie odbędzie się, jeśli zgłosi się na nie (i dokona wpłaty) przynajmniej 10 osób – w terminie określonym w pkt. 1.
 4. O tym, czy szkolenie odbędzie się zostaną Państwo poinformowani drogą e-mailową lub ew. telefonicznie (najwcześniej 5 dni przed terminem szkolenia).
 5. Jeżeli szkolenie zostanie odwołane, zwracana jest całość kwoty wpłaconej przez uczestnika na konto podane przez niego w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Osobom, które zgłosiły się na szkolenie, dokonały wpłaty należności i nie wzięły udziału w szkoleniu, Sensoria Terapia nie zwraca wpłaconej kwoty.
 7. Zainteresowanym wystawiamy fakturę. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę, prosimy na formularzu zgłoszeniowym wypełnić DANE PŁATNIKA (DO FAKTURY).
 8. Uczestnicy szkoleń prowadzonych przez Sensoria Terapia otrzymują zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
 9. Miejsce szkolenia zostanie podane najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem szkolenia lub ustalone zostanie z zamawiającym szkolenie.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Zapisz się teraz!

Wypełnione zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy: sensoriaolsztynbiuro@gmail.com lub pocztą na adres: Sensoria Terapia Anna Parakiewicz ul. Knosały 7B/A 10-015 Olsztyn
pobierz formularz zgłoszeniowy