Studia podyplomowe

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Filia w Olszynie ogłasza rekrutację na studia podyplomowe. Zapraszamy do realizacji dwóch kierunków:

Olsztyn

Kierunek: Integracja sensoryczna przy współpracy z os. Bambas (Hiszpania)
384 godz. •  3 semestry • 4900 zł rocznie • 200 zł opłata rekrutacyjna bezzwrotna

Kierunek: Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci (uczniów) ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
385 godz. • 3 semestry •  3400 zł rocznie • 150 zł opłata rekrutacyjna bezzwrotna

Kierunek: Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci (uczniów) ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej
385 godz. • 3 semestry •  3400 zł rocznie • 150 zł opłata rekrutacyjna bezzwrotna

Słuchacze będą mogli ubiegać się o certyfikat zawodowy

  • SI – diagnozy i terapii dla dzieci i młodzieży
  • Autyzmu – podstaw terapii behawioralnej

Koszt każdego certyfikatu: 350 zł/os.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora kierunków lub w Biurze Studiów Podyplomowych CKUiP 

CKUiP KPSW w Bydgoszczy
tel. 797 328 421; 52 339 30 27
ul. Toruńska 55-57; 85-023 Bydgoszcz 
podyplomowe@kpsw.edu.pl
  Zapraszamy!

Koszt każdego certyfikatu: 350 zł/os.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora kierunków lub w Biurze Studiów Podyplomowych CKUiP 

CKUiP KPSW w Bydgoszczy
tel. 797 328 421; 52 339 30 27
ul. Toruńska 55-57; 85-023 Bydgoszcz 
podyplomowe@kpsw.edu.pl
 

Zapraszamy!