Specjaliści

Specjaliści:

mgr Marta Dziewiur – logopeda, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu Gdańskiego,  Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy na kierunku Integracja Sensoryczna. Od drugiego roku studiów licencjackich na kierunku logopedia rozpoczęła wolontariat i praktykę. Doświadczenie logopedyczne i neurologopedyczne zdobyła pełniąc funkcję przewodniczącej w Studenckiej Poradni Logopedycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prowadząc diagnozę i terapię logopedyczną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie oraz placówkach oświatowych. Zajmuje się diagnozą zaburzeń mowy, terapią wad wymowy, opóźnionym rozwojem mowy. Swoją karierę zawodową wiąże z diagnozą i terapią zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym.  Istotne jest dla niej wspieranie pacjentów i ich rodzin. Ceni sobie indywidualne i całościowe podejście do pacjenta. Poprzez stały rozwój podąża za trendami w logopedii. Podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, szkoleniach i webinarach: 

 • Praca z pacjentem z implantem słuchowym 
 • Bilateralna Integracja- Program Szkolny 
 • Polski język migowy poziom podstawowy 
 • Stymulacja sensoryczna ucznia z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym 
 • Diagnoza i terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną i Zespołem Downa 
 • Trening Umiejętności Społecznych 
 • Elementy terapii ustno-twarzowej- wskazówki do pracy logopedycznej 
 • Wszystko o wędzidełku w praktyce. 
 • Metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie z komunikacją wspomagającą oraz elementami wczesnego wspomagania rozwoju i terapii ręki 
 • AAC komunikacja wspomagająca i alternatywna- jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem 
 • Planowanie pracy w przedszkolu 
 • Diagnoza i terapia rynolalii
 • Staw skroniowo-żuchwowy
 • Terapia miofunkcjonalna 
 • Oligofazja- terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Wady zgryzu- diagnoza logopedyczna 
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii- kinesiotaping medyczny 
 • Diagnoza i terapia dziecka z zespołem Downa 
 • Wpływ motoryki dużej i małej na rozwój mowy
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć? Diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych 
 • Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii- kinesiotaping medyczny,
 • Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka. 
 • Wibratory logopedyczne w praktyce – wskazówki do masażu logopedycznego,
 • Trening jedzenia – szkolenie dla osób pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu i/lub rodziców dzieci ze spektrum autyzmu,
 • FAS Płodowy zespół alkoholowy
 • Metoda Batii Straussa w edukacji.

mgr Anna Parakiewicz

Pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji i terapii pedagogicznej, terapeuta i instruktor oraz superwizorIntegracji Sensorycznej, trener TUS, wykładowca akademicki, autorka publikacji z zakresu Integracji Sensorycznej i rozwoju dziecka. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Były pracownik Ośrodka Wczesnej Interwencji,Stowarzyszenia Wyjątkowe Serce, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej i Instytutu Hiltona Perkinsa w USA. Od 1999 r. zajmuje się diagnozą i terapią dzieci. W SENSORIA TERAPIA przeprowadza diagnozę rozwoju i funkcjonowania małego dziecka, Integracji Sensorycznej, ryzyka całościowych zaburzeń rozwoju za pomocą różnych narzędzi, w tym ADOS-2. Prowadzi terapię metodą Integracji Sensorycznej i terapię widzenia, dbając o rozwój dziecka we wszystkich sferach. Mama dwójki dzieci. Miłośniczka fotografii. Członek Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR.

WYSTĄPIENIA

 • 06. 2001, Warszawa – Prezentacja analizy studium przypadku podczas warsztatów: „Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania u dzieci głuchoniewidomych” prowadzonych przez dr V. Bernstein z USA w ramach Programu Hiltona/Perkinsa z USA – opis pracy z  dzieckiem głuchoniewidomym, prowadzonym w ramach terapii indywidualnej
 • 01, 02. 2003, Giżycko    Prowadzenie wykładów na temat: „Konieczność wieloprofilowej diagnozy dziecka niepełnosprawnego” podczas szkoleń dla nauczycieli przedszkoli na temat „Stymulacja rozwoju psychoruchowego dziecka niepełnosprawnego”
 • 11.2011, 11.2014, 12.2014, 03.2015, 11.2015 Olsztyn, Prowadzenie szkolenia nt. „Zespół Aspergera w aspekcie zaburzeń Integracji Sensorycznej” w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wspomagania Rozwoju Dzieci oraz w ramach Akademii Wyjątkowego Rodzica
 • 03.2016 – III OLSZTYŃSKA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA UWM na temat: „Mózg a mowa – koncepcje, relacje, praktyka, interpretacje”, warsztaty – Integracja sensoryczna w terapii dzieci z niepełnosprawnościami
 • 05.2017 – Konferencja na temat: „Wykrywanie zaburzeń w rozwoju dziecka – wskazówki: kto i gdzie może pomóc” – prelekcja „Biegam, skaczę, podskakuję – standardy rozwoju ruchowego dziecka”
 • 11.2017 – JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA na temat: „Polska surdologopedia – przeszłość, sytuacja aktualna, perspektywy przyszłości. Jan Siestrzyński – prekursor polskiej logopedii, twórca polskiej surdologopedii”, warsztaty „Integracja sensoryczna a rozwój dziecka z niepełnosprawnością – istota, zaburzenia, terapia”
 • 04.2018  – webinar „Wykorzystanie terapii SI w terapii logopedycznej” – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 04.2018 – webinar „Budowanie relacji terapeuta – rodzic w oparciu o założenia metody Integracji Sensorycznej” – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 08.2018  – webinar „Wybiórczość pokarmowa u dzieci” – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 08.2018  – webinar „Wykorzystanie elementów terapii SI w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem” – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 09.2018 – webinar „Przyczyny powstawania zachowań niepożądanych i sposoby radzenia sobie z nimi” – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 09.2018 – webinar „Integracja Sensoryczna a rozwój dzieci z niepełnosprawnościami” – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 10.2018-01.2019 – specjalistyczny kurs on-line „Plastyka sensoryczna” – Uniqskills
 • 07.2019 – webinar „Jak rozpoznać i wspierać w rozwoju dzieci podwójnie wyjątkowe – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 09.2019 – webinar „Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń SI  – kroki terapeutyczne i praca z dzieckiem” – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 11.2019 – Ogólnopolska Konferencja dla opiekunów żłobkowych – „Wspieranie Integracji Sensorycznej dzieci do lat 3 – punkt widzenia terapeuty SI, Warszawa SWPS
 • 12.2019 – webinar „Wpływ zaburzeń Integracji Sensorycznej na rozwój mowy – znaczenie motorycznej i polisensorycznej stymulacji w uzyskaniu najlepszych efektów w funkcjonowaniu dziecka” – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 12.2019 – webinar „Wpływ elektroniki na prawidłowy rozwój dziecka” – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 12.2019 – webinar „Obserwacja dzieci w żłobku i przedszkolu, co powinno niepokoić w kontekście zaburzeń Integracji Sensorycznej” – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 02.08.2020 – Międzynarodowa Konferencja Integracji Sensorycznej – Диспраксия: выявление и коррекционная программа, Rosja, Krasnojarsk
 • 17.09.2020 – Ogólnopolski Kongres Wokół Integracji Sensorycznej – Praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy, pamięci i myślenia – wykorzystanie zasad i elementów ćwiczeń Bilateralnej Integracji podczas terapii SI, Warszawa
 • 10.06.2021 – Ogólnopolski Praktyczny Kongres Wokół Integracji Sensorycznej – Dziecko do 6 r.ż. w terapi SI – całościowe podejście diagnostyczno – terapeutyczne – Funkcje wzrokowe dziecka do 6 r.ż. – diagnoza i terapia w aspekcie Integracji Sensorycznej, Warszawa
 • 13.06.2021 – MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ – ROSJA – Jak budować profil sensoryczny dziecka, konstruować program terapeutyczny? Studium przypadku – Krasnojarsk

mgr Magdalena Jóźwiak – terapeuta Integracji Sensorycznej, oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnej edukacji oraz specjalista w zakresie wspierania i wspomagania rozwoju i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz z zespołem Aspergera.

mgr Agnieszka Nowakowska – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta wzroku słabowidzących,  terapeuta ręki, wykładowca  w Katedrze Pedagogiki Specjalnej UWM, terapeuta widzenia w Gabinecie Rehabilitacji Osób z Dysfunkcją Narządu Wzroku.  Prywatnie żona i mama dwóch córeczek.

mgr Beata Gralewska-Samarow

mgr Marta Kardynał