Publikacje

Publikacje – książki:

 • Majewska J., Majewski A., Parakiewicz A., Zaorska M.: Integracja Sensoryczna w dialogu z psychomotoryką. Teoria i praktyka wspomagania rozwoju poprzez ruch, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2016
 • Parakiewicz A.: Integracja Sensoryczna w terapii widzenia. Poradnik dla terapeutów i rodziców, Syloe, 2020

Publikacje – artykuły i inne:

 • Parakiewicz A.: Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci z ADHD, w: Edukacja zdrowotna, Półrocznik Naukowy Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Vol. 5, Nr 1, 2008
 • Parakiewicz A.: Wpływ choroby genetycznie uwarunkowanej na wybór drogi życiowej – na przykładzie zespołu Marfana, w: Zeszyty Naukowe, Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, 1/2008
 • Majewska J., Majewski A., Parakiewicz A., Zaorska M.: Integracja Sensoryczna w dialogu z psychomotoryką. Teoria i praktyka wspomagania rozwoju poprzez ruch, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2016
 • Parakiewicz A.: Możliwości terapii zaburzeń komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością za pomocą metody Integracji Sensorycznej, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 19, maj/czerwiec 2017
 • Parakiewicz A.: Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci z niepełnosprawnością. Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 20, lipiec/sierpień 2017
 • Parakiewicz A.: Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego 1, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 20, lipiec/sierpień 2017
 • Parakiewicz A.: Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego 2, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 20, lipiec/sierpień 2017
 • Parakiewicz A.: Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym z Zespołem Aspergera wykorzystujący stymulację sensoryczną, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 20, lipiec/sierpień 2017
 • Parakiewicz A.: Rola zabaw kontaktowych w rozwoju dziecka, w: Portal Pracownia Integracji Sensorycznej maj 2018 https://www.pracowniasi.pl/
 • Parakiewicz A.: Wykorzystanie mas plastycznych w terapii,w: Portal Pracowania Integracji Sensorycznej maj 2018 https://www.pracowniasi.pl/
 • Parakiewicz A.: Pytanie do eksperta na temat poszukiwania sensorycznego,w: Portal Pracowania Integracji Sensorycznej maj 2018 https://www.pracowniasi.pl/
 • Parakiewicz A.: Dziecko w wieku przedszkolnym z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej – określenie poziomu rozwoju procesów przetwarzania sensorycznego i sposoby terapii,w: Portal Pracowania Integracji Sensorycznej maj 2018 https://www.pracowniasi.pl/
 • Parakiewicz A.: Pytanie do eksperta na temat ćwiczeń z dzieckiem ze niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i padaczką,w: Portal Pracowania Integracji Sensorycznej, czerwiec 2018 https://www.pracowniasi.pl/
 • Parakiewicz A.: Wspieranie rozwoju dzieci z opóźnionym rozwojem mowy z zastosowaniem terapii integracji Sensorycznej, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 24, marzec/kwiecień 2018
 • Parakiewicz A.: Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Czerwiec 1/2018
 • Parakiewicz A.: Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Czerwiec 1/2018
 • Parakiewicz A.: Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku szkolnym, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Czerwiec 1/2018
 • Parakiewicz A.: Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u młodzieży, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Czerwiec 1/2018
 • Parakiewicz A.: Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Lipiec 2/2018
 • Parakiewicz A.: Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Lipiec 2/2018
 • Parakiewicz A.: Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku szkolnym, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Lipiec 2/2018
 • Parakiewicz A.: Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dorosłych, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Lipiec 2/2018
 • Parakiewicz A.: Zespół Marfana – standardy postępowania, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Lipiec 2/2018
 • Parakiewicz A.: Wykorzystanie muzyki klasycznej podczas zajęć z elementami SI , w: Portal Pracowania Integracji Sensorycznej, czerwiec 2018 https://www.pracowniasi.pl/
 • Parakiewicz A.: Dziecko w wieku przedszkolnym z autyzmem i zaburzeniami Integracji Sensorycznej – określenie poziomu rozwoju procesów przetwarzania sensorycznego i  sposoby terapii, w: Portal Pracowania Integracji Sensorycznej, czerwiec 2018 https://www.pracowniasi.pl/
 • Parakiewicz A.: Wybiórczość pokarmowa u dzieci, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 28, sierpień 2018
 • Parakiewicz A.: Terapia wybiórczości pokarmowej z wykorzystaniem założeń metody Integracji Sensorycznej – studium przypadku, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 28, sierpień 2018
 • Parakiewicz A.: Strategie pobudzania ośrodkowego układu nerwowego, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 28, sierpień  2018
 • Parakiewicz A.: Rola Integracji Sensorycznej w strategiach wzmacniania koncentracji uwagi, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 28, sierpień 2018
 • Parakiewicz A.: Dobór i zastosowanie kamizelki obciążeniowej w: : Portal Pracowania Integracji Sensorycznej, październik 2018 https://www.pracowniasi.pl/
 • Parakiewicz A.:  Plastyka sensoryczna, jako holistyczna metoda wspierająca rozwój dziecka – Specjalistyczny kurs dokształcający on – line powstały w odpowiedzi na stale zwiększający się odsetek dzieci z zaburzeniami sensorycznymi, sprawności motorycznych i manualnych czy koordynacji wzrokowo – ruchowej. Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do wspierania rozwoju wszystkich zmysłów podopiecznych, a także rozwój mowy oraz świadomości przestrzeni i działania. Kurs kompleksowo wprowadza w zagadnienia plastyki sensorycznej – zarówno z teoretycznej jak i praktycznej strony. 3 miesiące, 8 godzin filmów szkoleniowych; Przepisy na masy sensoplastyczne; Kilkanaście artykułów merytorycznych; Pakiet zabaw i ćwiczeń; Prezentacje; 4 godziny superwizji online z prelegentami; Pakiet wskazówek ze strony praktyków; Bibliografia; współprowadzący Alicja Michalik; https://www.uniqskills.com/pl/integracja-sensoryczna/plastyka-sensoryczna-jako-holistyczna-metoda-wspierajaca-rozwoj-dziecka/
 • Parakiewicz A.: Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu dla dzieci w wieku żłobkowym, Forum Logopedy, Poznań, Nr 31, 2018
 • Parakiewicz A.: Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego i ich wpływ na procesy uczenia, Forum Logopedy, Nr 31, 2018
 • Parakiewicz A.: Zastosowanie Integracji Sensorycznej w rehabilitacji osób słabowidzących i niewidomych Forum Logopedy, 2019
 • Parakiewicz A.: Zajęcia Plastyki Sensorycznej w przedszkolu, Wychowanie w Przedszkolu, 2019
 • Parakiewicz A.: Jak rozpoznać dzieci podwójnie wyjątkowe i wspierać ich rozwój, Portal Integracji Sensorycznej, Poznań, lipiec 2019
 • Parakiewicz A.: Terapia metodą Integracji Sensorycznej osób z zespołem Ushera, Portal Integracji Sensorycznej, Poznań, sierpień 2019
 • Parakiewicz A.: Terapia metodą Integracji Sensorycznej osoby z zespołem Usehra – studium przypadku, Portal Integracji Sensorycznej, Poznań, sierpień 2019
 • Parakiewicz A.: Terapia metodą Integracji Sensorycznej osób z wadą słuchu, Portal Integracji Sensorycznej, Poznań, wrzesień 2019
 • Parakiewicz A.: Terapia metodą Integracji Sensorycznej dziecka z implantem ślimakowym, Portal Integracji Sensorycznej, Poznań, wrzesień 2019
 • Parakiewicz A.: Wczesna interwencja z wykorzystaniem metody Integracji Sensorycznej wobec małego dziecka z wadą słuchu, Portal Integracji Sensorycznej, Poznań, wrzesień 2019
 • Parakiewicz A.: Wpływ elektroniki na prawidłowy rozwój dziecka – zagrożenia XXI wieku w kontekście zaburzeń Integracji Sensorycznej, Portal Integracji Sensorycznej, Poznań, grudzień 2019
 • Parakiewicz A.: Obserwacja dzieci w żłobku i w przedszkolu – co powinno niepokoić w kontekście zaburzeń  Integracji Sensorycznej, Portal Integracji Sensorycznej, Poznań, grudzień 2019
 • Parakiewicz A.: Radzenie sobie z bodźcami przez osoby z autyzmem. Wpływ
  zaburzeń sensorycznych na zachowanie, samoocenę, uczenie się
  i komunikację osób ze spektrum autyzmu, kurs specjalistyczny on – line Terapia autyzmu, Forum Media, Poznań, grudzień 2019
 • Parakiewicz A.: Wpływ zaburzeń Integracji Sensorycznej na rozwój mowy – znaczenie motorycznej i polisensorycznej stymulacji do uzyskania najlepszych efektów w funkcjonowaniu dziecka, Portal Integracji Sensorycznej, Poznań, grudzień 2019
 • Parakiewicz A.: Warunki prawidłowej techniki pisania, Portal Integracji Sensorycznej, Poznań, czerwiec 2020
 • Parakiewicz A.: Idea wielospecjalistycznego wspierania rozwoju widzenia w aspekcie Integracji Sensorycznej, www.barbarapakula.pl, wrzesień 2020
 • Parakiewicz A.: Obszary zaburzeń Integracji Sensorycznej w aspekcie zmysłu wzroku,  OPTYK POLSKI, październik 2020