Publikacje

Książka: Majewska J., Majewski A., Parakiewicz A., Zaorska M.: Integracja Sensoryczna w dialogu z psychomotoryką. Teoria i praktyka wspomagania rozwoju poprzez ruch, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2016

Artykuły:

 • Parakiewicz A.: Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u dzieci z ADHD, w: Edukacja zdrowotna, Półrocznik Naukowy Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Vol. 5, Nr 1, 2008
 • Parakiewicz A.: Wpływ choroby genetycznie uwarunkowanej na wybór drogi życiowej – na przykładzie zespołu Marfana, w: Zeszyty Naukowe, Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, 1/2008
 • Parakiewicz A.: Możliwości terapii zaburzeń komunikacji u dzieci z niepełnosprawnością za pomocą metody Integracji Sensorycznej, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 19, maj/czerwiec 2017
 • Parakiewicz A.: Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci z niepełnosprawnością. Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 20, lipiec/sierpień 2017
 • Parakiewicz A.: Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego 1, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 20, lipiec/sierpień 2017
 • Parakiewicz A.: Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym. Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego 2, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 20, lipiec/sierpień 2017
 • Parakiewicz A.: Scenariusz zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym z Zespołem Aspergera wykorzystujący stymulację sensoryczną, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 20, lipiec/sierpień 2017
 • Parakiewicz A.: Rola zabaw kontaktowych w rozwoju dziecka, w: Portal Pracownia Integracji Sensorycznej maj 2018 https://www.pracowniasi.pl/
 • Parakiewicz A.: Wykorzystanie mas plastycznych w terapii,w: Portal Pracowania Integracji Sensorycznej maj 2018 https://www.pracowniasi.pl/
 • Parakiewicz A.: Pytanie do eksperta na temat poszukiwania sensorycznego,w: Portal Pracowania Integracji Sensorycznej maj 2018 https://www.pracowniasi.pl/
 • Parakiewicz A.: Dziecko w wieku przedszkolnym z autyzmem i zaburzeniami integracji sensorycznej – określenie poziomu rozwoju procesów przetwarzania sensorycznego i sposoby terapii, w: Portal Pracowania Integracji Sensorycznej maj 2018 https://www.pracowniasi.pl/
 • Parakiewicz A.: Pytanie do eksperta na temat ćwiczeń z dzieckiem ze niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim i padaczką,w: Portal Pracowania Integracji Sensorycznej, czerwiec 2018 https://www.pracowniasi.pl/
 • Parakiewicz A.: Wspieranie rozwoju dzieci z opóźnionym rozwojem mowy z zastosowaniem terapii integracji Sensorycznej, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 24, marzec/kwiecień 2018
 • Parakiewicz A.: Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Czerwiec 1/2018
 • Parakiewicz A.: Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Czerwiec 1/2018
 • Parakiewicz A.: Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku szkolnym, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Czerwiec 1/2018
 • Parakiewicz A.: Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u młodzieży, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Czerwiec 1/2018
 • Parakiewicz A.: Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku przedszkolnym, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Lipiec 2/2018
 • Parakiewicz A.: Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Lipiec 2/2018
 • Parakiewicz A.: Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dzieci w wieku szkolnym, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Lipiec 2/2018
 • Parakiewicz A.: Rozwijanie procesów przetwarzania sensorycznego u dorosłych, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Lipiec 2/2018
 • Parakiewicz A.: Zespół Marfana – standardy postępowania, w: Terapia specjalna dzieci i dorosłych, Poznań, Nr Lipiec 2/2018
 • Parakiewicz A.: Wykorzystanie muzyki klasycznej podczas zajęć z elementami SI , w: Portal Pracowania Integracji Sensorycznej, czerwiec 2018 https://www.pracowniasi.pl/
 • Parakiewicz A.: Dziecko w wieku przedszkolnym z autyzmem i zaburzeniami Integracji Sensorycznej – określenie poziomu rozwoju procesów przetwarzania sensorycznego i  sposoby terapii, w: Portal Pracowania Integracji Sensorycznej, czerwiec 2018 https://www.pracowniasi.pl/
 • Parakiewicz A.: Wybiórczość pokarmowa u dzieci, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 28, sierpień 2018
 • Parakiewicz A.: Terapia wybiórczości pokarmowej z wykorzystaniem założeń metody Integracji Sensorycznej – studium przypadku, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 28, sierpień 2018
 • Parakiewicz A.: Strategie pobudzania ośrodkowego układu nerwowego, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 28, sierpień  2018
 • Parakiewicz A.: Rola Integracji Sensorycznej w strategiach wzmacniania koncentracji uwagi, w: Forum Logopedy, Poznań, Nr 28, sierpień 2018
 • Parakiewicz A.: Dobór i zastosowanie kamizelki obciążeniowej w: : Portal Pracowania Integracji Sensorycznej, październik 2018 https://www.pracowniasi.pl/  
 • Parakiewicz A.:  Plastyka sensoryczna, jako holistyczna metoda wspierająca rozwój dziecka – Specjalistyczny kurs dokształcający on – line powstały w odpowiedzi na stale zwiększający się odsetek dzieci z zaburzeniami sensorycznymi, sprawności motorycznych i manualnych czy koordynacji wzrokowo – ruchowej. Głównym celem kursu jest przygotowanie uczestników do wspierania rozwoju wszystkich zmysłów podopiecznych, a także rozwój mowy oraz świadomości przestrzeni i działania. Kurs kompleksowo wprowadza w zagadnienia plastyki sensorycznej – zarówno z teoretycznej jak i praktycznej strony. 3 miesiące, 8 godzin filmów szkoleniowych; Przepisy na masy sensoplastyczne; Kilkanaście artykułów merytorycznych; Pakiet zabaw i ćwiczeń; Prezentacje; 4 godziny superwizji online z prelegentami; Pakiet wskazówek ze strony praktyków; Bibliografia; współprowadzący Alicja Michalik; https://www.uniqskills.com/pl/integracja-sensoryczna/plastyka-sensoryczna-jako-holistyczna-metoda-wspierajaca-rozwoj-dziecka/
 • Parakiewicz A.: Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu dla dzieci w wieku żłobkowym, Forum Logopedy, Poznań, Nr 31, 2018
 • Parakiewicz A.: Zaburzenia procesów przetwarzania słuchowego i ich wpływ na procesy uczenia, Forum Logopedy, Nr 31, 2018

Webinar:

 • 04.2018  – webinar „Wykorzystanie terapii SI w terapii logopedycznej” – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 04.2018 – webinar „Budowanie relacji terapeuta – rodzic w oparciu o założenia metody Integracji Sensorycznej” – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 08.2018  – webinar „Wybiórczość pokarmowa u dzieci” – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 08.2018  – webinar „Wykorzystanie elementów terapii SI w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem” – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 09.2018 – webinar „Przyczyny powstawania zachowań niepożądanych i sposoby radzenia sobie z nimi” – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 09.2018 – webinar „Integracja Sensoryczna a rozwój dzieci z niepełnosprawnościami” – Forum Media Sp.zo.o. Poznań
 • 10.2018-01.2019 – specjalistyczny kurs on-line „Plastyka sensoryczna” – Uniqskills

Wystąpienia naukowe:

 • 06. 2001 Prezentacja analizy studium przypadku podczas warsztatów: „Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania u dzieci głuchoniewidomych” prowadzonych przez dr V. Bernstein z USA w ramach Programu Hiltona/Perkinsa z USA – opis pracy z  dzieckiem głuchoniewidomym, prowadzonym w ramach terapii indywidualnej, Warszawa
 • 01, 02. 2003 „Konieczność wieloprofilowej diagnozy dziecka niepełnosprawnego”, Giżycko
 • 11.2011, 11.2014, 12.2014, 03.2015, 11.2015 „Zespół Aspergera w aspekcie zaburzeń Integracji Sensorycznej” w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wspomagania Rozwoju Dzieci oraz w ramach Akademii Wyjątkowego Rodzica, Olsztyn
 • 03.2016 – III OLSZTYŃSKA NAUKOWO-PRAKTYCZNA KONFERENCJA LOGOPEDYCZNA UWM na temat: „Mózg a mowa – koncepcje, relacje, praktyka, interpretacje”, warsztaty – Integracja sensoryczna w terapii dzieci z niepełnosprawnościami, Olsztyn
 • 05.2017 – Konferencja na temat: „Wykrywanie zaburzeń w rozwoju dziecka – wskazówki: kto i gdzie może pomóc” – prelekcja „Biegam, skaczę, podskakuję – standardy rozwoju ruchowego dziecka” Giżycko
 • 11.2017 – JUBILEUSZOWA KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA na temat: „Polska surdologopedia – przeszłość, sytuacja aktualna, perspektywy przyszłości. Jan Siestrzyński – prekursor polskiej logopedii, twórca polskiej surdologopedii”, warsztaty „Integracja sensoryczna a rozwój dziecka z niepełnosprawnością – istota, zaburzenia, terapia”, Olsztyn
 • 01.2018 – SensiHome – zabawy sensoryczne w domu i żłobku – warsztaty dla rodziców i opiekunów – Niepubliczny Żłobek „Krasnal”, Olsztyn