Oferta

Diagnoza:
Diagnoza Integracji Sensorycznej – 300 zł – 2 spotkania (1,5h i 45 min) plus pisemny raport z wynikami i zaleceniami
Diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka 0 – 3 lata w oparciu o Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową – 2h – badanie/omówienie – 300 zł
Diagnoza funkcjonalna dziecka – KORP . Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dziecka – (dwa spotkania – 1,5 h i 45 min) – wywiad/badanie/omówienie – 300 zł
Diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka z autyzmem w oparciu o ADOS-2 – 2 h – 300 zł
Konsultacja – spotkanie z opiekunami/ obserwacja dziecka/wnioski i zalecenia – 60 min – 200 zł
Diagnoza neurologopedyczna – 150 zł
Diagnoza fizjoterapeutyczna – 150 zł
Informacja o funkcjonowaniu dziecka/zaświadczenie – 20 zł
Konsultacja on – line – 60 minut 150 zł


Terapia:
Terapia SI – 45 min – 100 zł
Terapia SI PLUS łączona ze stymulacją zmysłu słuchu Forbrain/Soundsory – 100 zł
Terapia SI PLUS łączona z terapią ręki – 100 zł
Terapia SI PLUS łączona z terapią widzenia – 100 zł
Terapia SI PLUS łączona z technikami pedagogicznymi rozwijającymi umiejętność czytania i pisania – 100 zł
Terapia pedagogiczna – 100 zł
Konsultacja – spotkanie z opiekunami/ obserwacja dziecka/wnioski i zalecenia – 60 min – 200 zł
Informacja o funkcjonowaniu dziecka/zaświadczenie – 20 zł
Trening słuchowy Neuroakustyczny Trening Mózg SAS – 24 sesje 1350 zł
Terapia neurologopedyczna – 45 min – 100 zł
Terapia widzenia – 45 min – 100 zł
Rehabilitacja metodą Vojty – sesja 120 zł
Trening Umiejętności Społecznych indywidualny – 45 min – 100 zł

TUS – trening umiejętności społecznych przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i szkolnych oraz osób dorosłych. Umożliwia naukę podstawowych umiejętności społecznych, umiejętności szkolnych niezbędnych do funkcjonowania w grupie, pozwala na zdobycie kompetencji przydatnych w miejscu pracy, pogłębia znajomość uczuć i sposoby ich wyrażania, wskazuje alternatywę dla zachowań nieakceptowanych/agresywnych, pozwala na poznanie podstawowych techniki relaksacyjnych pomagających radzić sobie ze stresem. Bazą jest wzmacnianie poczucia własnej wartości u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, dbałość o tworzenie lepszych relacji z innymi osobami. Zajęcia opierają się o wykorzystanie klocków Lego®, gry planszowe, historyjki społeczne, kart pracy oraz modelowanie. Materiał dobierany jest do potrzeb uczestników.
Organizacja zajęć TUS – sesje grupowe:
• 12 zajęć raz w tygodniu – 1h
• 300zł/msc, 900 zł całość

NOWOŚĆ SI dorośli – grupowe zajęcia 45 min./tyg – 60 zł

ZASADY PRZYJĘĆ
Wizyty umawiane są sms/mailem.
Prosimy o odwoływanie wizyt najpóźniej do dnia poprzedzającego wizytę.
Spóźnienie na wizytę nie skutkuje przedłużeniem spotkania.