strona główna

Witamy na stronach Sensoria Terapia, kompleksowego centrum wspierania rozwoju. Naszą ideą jest dbałość o rzetelną diagnozę potrzeb naszych pacjentów i udzielanie holistycznej terapii. Dążymy do stymulowania wszystkich sfer rozwoju dziecka i osoby dorosłej stosując najnowsze metody i wiedzę z zakresu neuropsychologii. Zapewniamy terapeutyczne zajęcia indywidualne i grupowe, diagnozę i specjalistyczne szkolenia.

mgr Anna Parakiewicz – pedagog specjalny, specjalista Wczesnej Interwencji i terapii pedagogicznej, trener TUS, autorka szkolenia „Plastyka Sensoryczna, jako holistycznej metody wspierania rozwoju dziecka” oraz innych autorskich kursów na temat terapii, współautorka książki dotyczącej psychomotoryki i Integracji Sensorycznej, terapeuta Integracji Sensorycznej z dwudziestoletnim doświadczeniem we wczesnym wspomaganiu rozwoju dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z zaburzeniami rozwoju, terapii dzieci głuchoniewidomych, pracownik Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej S.O.S. w Olsztynie, były pracownik Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie – specjalistycznej placówki zajmującej się diagnozą i terapią osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, Instytutu Hiltona Perkinsa w USA, Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” w Warszawie, Ośrodka Wczesnej Interwencji w
Giżycku. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Mama dwójki dzieci. Miłośniczka fotografii. Członek Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotograficznego BLUR.